Mergus m. americanus - Mergus merganser americanus

Amerikanischer Gänsesäger

Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver Island, Canada
Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver, Canada
Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver, Canada
Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver Island, Canada
Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver, Canada
Common Merganser

Common Merganser
Amerikanischer Gänsesäger

Vancouver Island, Canada