Ducks II - November, 2013

Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Surf Scoter

Surf Scoter
Brillenente

Vancouver, Canada
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Varanger, Norway
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Vancouver, Canada
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Varanger, Norway
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Varanger, Norway
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Varanger, Norway
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Varanger, Norway
Long-tailed Duck

Long-tailed Duck
Eisente

Vancouver, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada
Common Goldeneye

Common Goldeneye
Schellente

Vancouver Island, Canada